Ik ben gecontacteerd door een masterproefstudent.

Ik doe mee, los van een masterproef.