Wil je graag meer weten over ons onderzoek?

Vind hier een antwoord op je vragen.

Waarover gaat dit onderzoek?

Dit onderzoek gaat over gezinnen in al hun vormen en maten. De vragen gaan over diverse thema’s, bv. gezinsrelaties, opvoeding en gezinsbeleid.

Wie kan deelnemen?

Gezinnen in alle vormen waarvan er drie of vier gezinsleden (2 generaties) bereid zijn om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemende kinderen moeten tussen 11 en 23 jaar oud zijn en nog (deeltijds) thuis wonen. Als jouw gezin bestaat uit 1 ouder/zorgfiguur en 1 kind tussen 11 en 23 jaar, kan je met twee deelnemen.

Waarom zou ik meedoen?

Je helpt de wetenschap! Verder nemen we ook jouw stem mee in het opstellen van nieuwe beleidsaanbevelingen.

Hoe lang duurt dit onderzoek?

De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Voor jongeren is de vragenlijst iets korter dan voor zorgfiguren (ongeveer 15 minuten).

Hoe werkt dat met die codes?

We gebruiken codes om antwoorden binnen hetzelfde gezin anoniem (zonder jouw naam op te slaan) aan elkaar te koppelen. De eerste persoon die meedoet aan ons onderzoek, maakt automatisch codes aan voor alle gezinsleden. De andere gezinsleden gebruiken vervolgens de aangemaakte code bij het invullen van de vragenlijst.

Wie als 1ste meedoet, kan de codes voor de andere gezinsleden noteren, maar kan er ook voor kiezen om de codes per e-mail te laten doorsturen. De codes worden wel pas doorgemaild van zodra het 1ste gezinslid de volledige vragenlijst heeft ingevuld.

Wie voert dit onderzoek uit?

Deze studie kadert binnen het interuniversitaire project FamilySolidarity 2.0 . Meer over ons kan je lezen op de pagina ‘Wie zijn wij?’.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Alle resultaten worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Naast wetenschappelijke publicaties worden deze resultaten teruggekoppeld aan onze maatschappelijke stakeholders. Hiernaast organiseren we na afloop van onze studie ook trainingen voor professionals die met gezinnen werken. Ook worden alle geïnteresseerde deelnemers aan het einde van ons project uitgenodigd voor een gezinsdag, waar we de resultaten aan de deelnemers voorstellen.